PAUL, FREDRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 706
Datum beviljat 27.10.2012