HOLMBERG, CHARLES

Förtjänsttecken Silver
Nummer 34
Datum beviljat 30.10.1937