TÖTTERMAN, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 705
Datum beviljat 27.10.2012