KLINGSTEDT, GUSTAV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 703
Datum beviljat 27.10.2012