GRANDELL, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 702
Datum beviljat 27.10.2012