LUNDMARK, PEKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 701
Datum beviljat 27.10.2012