BERG, NICLAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 700
Datum beviljat 27.10.2012