OSMONEN, SARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 699
Datum beviljat 27.10.2012