KÖHLER, OSKAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 698
Datum beviljat 27.10.2012