STENBERG, MIKAEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 697
Datum beviljat 27.10.2012