WACKLIN, VILLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 695
Datum beviljat 27.10.2012