KÄRKKÄINEN, PIRJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 694
Datum beviljat 27.10.2012