KURVINEN, MIKKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 692
Datum beviljat 27.10.2012