JÄRVINEN, TURO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 691
Datum beviljat 27.10.2012