PELTONEN, VILLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 690
Datum beviljat 27.10.2012