SÖDERHOLM, TONI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 689
Datum beviljat 27.10.2012