LIVMAN, ROBERT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 687
Datum beviljat 27.10.2012