AHONEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 686
Datum beviljat 27.10.2012