HAKULIN, OSKAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 32
Datum beviljat 30.10.1937