HELENIUS, TIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 685
Datum beviljat 27.10.2012