NYMAN, LARS-JOHAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 684
Datum beviljat 27.10.2012