RUUSUNEN, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 682
Datum beviljat 27.10.2012