TÖTTERMAN, HENRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 681
Datum beviljat 27.10.2012