STANDERTSKJÖLD-NORDENSTAM, MARKUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 680
Datum beviljat 27.10.2012