NYGÅRD, MARKUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 679
Datum beviljat 27.10.2012