EKLUND, MICHAEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 676
Datum beviljat 27.10.2012