LUND, ALBIN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 31
Datum beviljat 30.10.1937