TANNER, MARKUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 675
Datum beviljat 27.10.2012