NIEMISTÖ, CHARLOTTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 674
Datum beviljat 27.10.2012