HANNER, STEFAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 672
Datum beviljat 27.10.2012