EKMAN, NIKLAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 671
Datum beviljat 27.10.2012