PYHÄLÄ, RIKU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 669
Datum beviljat 27.10.2012