KASTRÉN, KENNETH

Förtjänsttecken Silver
Nummer 350
Datum beviljat 27.10.2012