HARTONEN, TOMMI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 349
Datum beviljat 27.10.2012