LINDSTRÖM, HELGE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 347
Datum beviljat 27.10.2012