PETH, BJARNE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 346
Datum beviljat 27.10.2012