BLOMQVIST, KAJ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 342
Datum beviljat 27.10.2012