CARLSSON, ROLAND

Förtjänsttecken Silver
Nummer 339
Datum beviljat 27.10.2012