MAKKONEN, MARKKU

Förtjänsttecken Silver
Nummer 337
Datum beviljat 27.10.2012