TRAP-PETERSÉN, CHRISTEL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 336
Datum beviljat 27.10.2012