VÄYRYNEN, NINA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 335
Datum beviljat 27.10.2012