NIEMISTÖ, KIMMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 334
Datum beviljat 27.10.2012