ALFTHAN, HENRIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 333
Datum beviljat 27.10.2012