NIEMELÄ, VEIKKO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 87
Datum beviljat 27.10.2012