TAMMELIN, NILS-JOHAN

Förtjänsttecken Guld
Nummer 85
Datum beviljat 27.10.2012