TALLQVIST, ROLF

Förtjänsttecken Guld
Nummer 84
Datum beviljat 27.10.2012