WICKHOLM, WALDEMAR

Förtjänsttecken Guld
Nummer 11