BJÖRKSTÉN, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Guld
Nummer 83
Datum beviljat 27.10.2012