VIRTANEN, PASI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 668
Datum beviljat 10.04.2011