LAAMANEN, NIKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 665
Datum beviljat 27.10.2012